„Vezměte, co na zádech unesete, a buďte s bohem,“ vyzve římský král Konrád III. k odchodu všechny ženy poté, co dobude německý hrad Weinsberg. Ke zdejším mužům tak milosrdný nebude. Chystá se je do jednoho uvěznit. Vtom ale důvtipné ženy napadne spásná myšlenka – co když si na záda posadí své muže? Král přece řekl, že si mohou vzít, co unesou…

Ne každý den se stane, aby bezmocný převezl mocného. A přece k tomu může dojít nejen v pohádkách. Nachytat se nechává dokonce i římský král Konrád III. (asi 1093–1152) z rodu Štaufů, který je zvyklý se měřit s velkými pány – duchaplnost žen z Weinsbergu (dnes ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko) však podcení. Ale hezky jedno po druhém… Štaufové se o trůn římského krále ucházejí již od roku 1125, tehdy je však na něj na poslední chvíli zvolen Lothar III. (1075–1137) z konkurenčního rodu Supplinburgů. Znovu to zkoušejí po jeho smrti v prosinci