Severní Afrika působila na Římany vždy jako magnet. Příjemné středomořské pobřeží a dostatek vody poskytovaly ideální podmínky pro rozvoj zemědělství a zejména Tunisko bylo považováno za obilnici Středomoří. Kartágo, hlavní město tehdejší Punské říše, bylo navíc odvěkým soupeřem Říma v boji o nadvládu v celém Středomoří. Celých 118 let trvaly punské války, jejich výsledkem byla úplná římská nadvláda nad severem Afriky. SVĚT NA DLANI vás provede místy, kde začala úžasná historie nové římské provincie zvané Africa.

Bohatý obchodní přístav Kartágo byl založen fénickými obchodníky v roce 814 př. n. l. Pověst praví, že jej založila fénická princezna Didó z Týru, která sem uprchla poté, co jí její bratr Pygmalion zavraždil manžela Sychaea. Díky strategické poloze a obchodní zdatnosti Féničanů se brzy Kartágo stalo vedle Říma obchodním i politickým impériem ovládajícím velkou část Středomoří.