„Váš maršál musí mít dvojité vidění!“ freneticky zvolá Napoleon Bonaparte v reakci na zprávu pobočníka, jenž mu hlásí, že Louis-Nicolas Davout právě u Auerstädtu poráží trojnásobnou přesilu hlavní pruské armády, vedené králem Fridrichem Vilémem. Zmatený Bonaparte naráží na Davoutův špatný zrak a pochybuje o pobočníkově mentálním zdraví…

Je ráno 14. října 1806. Necelý rok po drtivém vítězství francouzského císařství v památné „bitvě tří císařů“ u Slavkova táhne Napoleon I. Bonaparte (1769–1821) do Pruska, aby je ztrestal za to, že si činí nárok na Hannover. Ten Prusům sice Napoleon dříve přislíbil, nicméně od závazku následně upustil. Bonaparte se nachází nedaleko Jeny (v dnešní spolkové zemi Durynsko), hluboko v srdci Pruského království. Průzkumné jednotky mu hlásí, že král Fridrich Vilém III. (1770–1840) s velkou částí vojska se nachází nedaleko a dojde ke generální bitvě.