Na perský tábor, v němž se tísní čtvrt milionu mužů, se snáší noc. Všude planou ohně a vojáci jsou v plné pohotovosti. Perský velkokrál Dareios III. se totiž obává, že by u Gaugamél mohl Alexandr Veliký zaútočit na jeho ležení v noci. Své muže proto nenechá vyspat. Rozhodne následnou bitvu právě to?

Řadu dní již makedonské vojsko putuje vyprahlou krajinou a v dálce vidí tetelit se horký vzduch. Pod vedením svého krále a vojevůdce Alexandra Velikého (356–323 př. n. l.) právě táhne napříč Persií. Třebaže je makedonskému panovníkovi pouhých 23 let, má toho už hodně za sebou. Do boje proti Peršanům se pustí v roce 334 př. n. l., poté co obviní zdejšího velkokrále Dareia III. (asi 380–330 př. n. l.) ze zavraždění svého otce. A od začátku se mu nesmírně daří. Kráčí od jednoho vítězství k druhému. Poráží nepřátelské šiky u Gráníku a pak i u Issu. Největší bitva jeho života ho ale teprve čeká…