Někde uvnitř neprostupného amazonského pralesa se prý nachází bájné El Dorado, které fascinuje badatele z celého světa. Má jít o místo plné zlata, šperků a drahého kamení.  Skutečně existuje? Nebo jde jen o mýtus?

K břehům Jižní Ameriky přijíždí španělský dobyvatel Francisco Pizarro (1475–1541). „Zdejší divoši mají přístup k obrovskému množství zlata. Všichni odsud odplujeme bohatí!“ vykřikuje na svou posádku. Odměnou je mu sborový potlesk a lačný pohled v očích všech přítomných mužů. Kolonizátoři nakonec v roce 1533 obsadí celou inckou říši na území dnešního Peru a zpátky do Evropy přijíždějí s příběhy o neuvěřitelných pokladech zdejších indiánů. Ty vyvolají nebývalou zlatokopeckou vlnu výprav do Nového světa. Dnes už je Jižní Amerika celá prozkoumaná a všechny zdejší poklady byly dávno nalezeny. Nebo ne? Jedno ztracené místo na svůj nález údajně stále čeká. Bude El Dorado objeveno?