Archeologie je vědním oborem, kterému vděčíme za řadu znalostí z dob nedávných i dávno minulých. Jejím významným specifikem je schopnost interpretovat historii bez potřeby písemných záznamů a spolu s dalšími vědními obory napomáhat rozšiřování současného lidského vědění o minulosti.

Je to už několik milionů let, co se začala psát historie lidstva, zpočátku tolik prostá, dalo by se říci skoro až primitivní. Jak se člověk vyvíjel, pomalu se přeorientoval z primitivních obydlí a pojídání zbytků uhynulých zvířat k vesnicím a osadám plným zkušených lovců a sběračů. Aby lidstvo přežilo co nejdéle, bylo třeba neustálých změn a snah o pokrok v mnoha oblastech. A naší povinností je, abychom se o takový vývoj zajímali, protože se nás týká a v podstatě se na něm i přímo podílíme tím, že vytváříme hodnoty pro generace budoucí. Podobně jako naši předkové bychom ani my ze současné generace nechtěli…