Některá písmenka si můžeš snadno zapamatovat také proto, že budeš mluvit a přemýšlet. Třeba u písmenka L, l. Pojmenuj všechny obrázky a pak přemýšlej, co některé z nich spojuje. Už jsi přišel na to, co mají společného? Pak už ti stačí jen barevně spojit skupiny obrázků a vyprávět o nich.

Písmenko M, m se zase můžeš naučit pomocí říkanky s příběhem o myškách. Proč se musí mít na pozoru a kdo objevil jejich skrýš? Recituj říkanku a prstem obtahuj písmenko M, m. Zjistíš, že si ho pak snadno budeš pamatovat a odlišíš ho od ostatních písmenek. Ať tě abeceda se Šikulkou baví.