Staré legendy, mýty a náboženské texty nám mohou pomoci nahlédnout do mysli našich dávných předků a nejen to. Obsahují totiž také odkazy na neobvyklé jevy a události. Některé dokonce popisují létající stroje bohů! Jde jen o pouhé dílo fantazie?

Texty napsané před stovkami až tisíci let si historikové cení i pro hodnotu informační. Díky nim se dozvídáme detaily o životě v tehdejší době i událostech, na které bychom jinak dávno zapomněli. Není výjimkou, že líčí také neobvyklé přírodní jevy a astronomické události. Záplavy, zemětřesení, zatmění, pády asteroidů či přelety komet jsou líčeny s pečlivou citlivostí. Dodatečně pak může vyjít najevo, že to, co jsme dlouhou dobu považovali za pouhý mýtus, se skutečně odehrálo. Mohlo ale dojít i k setkání s létajícími stroji bohů či nebeských návštěvníků, která prastaré texty nejednou popisují?