Spousta lidí si po 2. světové válce oddechla, že je doba zběsilého vraždění za nimi. Po roce 1948 se ale k moci dostali komunisté a na odpůrce jejich režimu čekal další teror v podobě pracovních táborů nebo justičních vražd. Kolik se jich během komunistického bezpráví celkem odehrálo? Jak se popravovalo?

Rok 1948 se zapsal jako rok nástupu komunistické strany k moci. Svoji pozici si ale na příkaz Stalina musela ještě více upevnit. Tehdejší prezident Klement Gottwald proto přijal závaznou směrnici, která deklarovala, že by v případě převratu mohla Sovětská armáda vtrhnout na území Československé republiky. Aby komunisté dokázali, že vše drží pevně ve svých rukou, ihned zavedli mnoho represivních opatření. V té době získala mimořádnou úlohu Státní bezpečnost (StB), která používala k dosažení svých cílů hrůzné metody.

Není jaderná zbraň
Po válce čelil sovětský blok zásadnímu problému. Už v…