Jsou jazykem, který nám pomáhá poznat minulost rozličných kultur, i moderní řečí současnosti, zaštiťující firmy, politické strany či sportovní mužstva. Používají se k vyjádření významu či identity, stejně jako k vyhlášení síly a moci…

Pohled na ně mobilizuje naši mysl ve vzpomínku na některou ze slavných či neslavných epoch existence našeho světa. Jaký je ale jejich opravdový význam, ten, pro který byly zrozeny? Nahlédněte s EPOCHOU do historie nejslavnějších symbolů naší doby.

Ve jménu Říše

Symbol: svastika / hákový kříž

S čím je spojen: S nacistickým hnutím, jemuž ho do znaku vybral sám Adolf Hitler.

Původ: Svastika se objevuje už na stěnách jeskyní z doby kamenné, na keramice z Troje nebo u indiánů kmene Hopi.

„Sám jsem po mnoha pokusech dal dohromady konečnou podobu; červenou vlajku s bílým kruhem a černou svastikou v jeho středu. Po mnohých sporech jsem nalezl definitivní proporce