Ještě několikrát naposledy zalapá po dechu, než věčný oheň planoucí v jeho očích definitivně vyhasne. Bezvládné tělo zvolna klesá pod hladinu. Divoká voda si bere svou další oběť. Zatímco duše už nabírá vzestupný či sestupný směr, lidská skořápka se svému neodvratnému konci ještě chvíli vzpírá.

Je jedinou jistotou ve světě plném pochybností. Bezúplatným soudcem, milosrdným katem. Někdy se ale znenadání objeví dříve, než je potřeba. Jaké procesy probíhají v tělech nešťastníků, kterým osud připravil nepěknou tečku za jejich životem, a co je nakonec pravou příčinou jejich konce? Vydejte se s EPOCHOU do nitra lidského těla…

Uhoření: Co cítil Jan Hus?

„Když zapálili hranici, Mistr ještě nějaký čas zpíval. Pak se zdvihl vítr a dusivý dým, který je milosrdnější než lidé, zbavil Mistra vědomí. Již ho nebylo mezi živými.“ Na první pohled jde o jednu z nejdrastičtějších smrtí. Uhořet zaživa. Být…