V letech 1968 až 1971 se nad střeše koptským chrámem Panny Marie v Káhiře opakovaně zjevuje přízračná ženská postava. Mnozí ji považují za Pannu Marii. Vše navíc provázejí zvláštní probleskující světla na střeše chrámu či nevysvětlitelná uzdravení přihlížejících! ENIGMA se nyní vydává přímo k téměř nepřístupnému chrámu, aby prozkoumala odkaz dávného zázraku. Projevily se v Zeitounu jakési božské síly?

„Najednou tam stála v plné kráse. Dav byl obrovský. Bylo příliš obtížné se mezi lidmi pohybovat. Ale prodral jsem se až před postavu. Byla tam, pět nebo šest metrů nad kopulí, vysoko na obloze, jako fosforeskující socha, ale ne strnulá jako socha. Byl tam pohyb těla a oděvu,“ líčí biskup Atanáš, kterého do Zeitounu osobně vyslal koptský papež Kiryllos VI. (1902–1971), aby na místě provedl podrobné šetření. „Žehnala lidem, někdy směrem, kde jsme stáli. Její oděv se pohupoval ve větru. Byla