Drsně vyhlížející japonský mládenec se provinile rozhlíží kolem sebe. V ruce křečovitě svírá ostrý nůž a na čele se mu perlí krůpěje potu. Po chvíli váhání zavírá dlaň v pěst, ze které nechá vyčnívat pouze malíček. Naposled se nadechne a přiloží k němu ledové ostří…

 

Zatne zuby a zatlačí. Po chvíli zápasení s kloubem projde čepel skrz a uříznutý kousek prstu zůstává opuštěně ležet na stole. Jen pár okamžiků poté ho jeho dřívější majitel vkládá do bílého šátku, aby ho úhledně zabalený osobně doručil hlavě celé rodiny. Jeho oběť je přijata, chyby odpuštěny. Pro tentokrát…

Létající prst