Mendělejevova tabulka prvků se opět rozrostla. Byly do ní zapsány hned čtyři supertěžké prvky, které na přelomu loňského a letošního roku uznala komise Mezinárodní unie pro čistou a užitou chemii IUPAC. Nové prvky při této příležitosti dostaly svá konečná jména.

Na samém konci Mendělejevovy tabulky, která tak má nyní kompletní i sedmou periodu, se objevily prvky Nihonium (Nh), Moscovium (Mc), Tennessine (Ts) a Oganesson (Og). Jejich protonová čísla jsou 113, 115, 117 a 118.
Přidělování názvu nových prvků se řídí několika pravidly. Jedním z nich je, že jsou jejich koncovky tvořeny podle příslušnosti ke skupině v Mendělejevově tabulce. Ve skupinách 1–16 mají názvy prvků příponu „-ium“, ve skupině 17 se jedná o příponu „-ine“ a ve skupině 18 o příponu „-on“.
Návrhy na pojmenování také podle tradice podávají vědci, kteří existenci daného prvku prokázali. Kromě místních názvů a jmen…