Leonardo da Vinci (1452–1519) byl opravdový renesanční člověk, uměl snad všechno, na co si vzpomeneš. Proslul jako malíř, sochař, architekt, přírodovědec, hudebník i spisovatel. Kromě toho vynikal svými důmyslnými vynálezy, které v jeho době působily jako monstra, ale nám už tak bláznivé nepřipadají.

Text: Klára Košťálová

Da Vinci jednoduše předběhl svou dobu, a to dokonce o několik století. Jeho vynálezy nemohly být ve své době zkonstruovány, protože byly až moc nadčasové. Je to vlastně podobné, jako kdybychom chtěli sestavit tank ještě před tím, než byl vynalezen spalovací motor. A tak většina jeho vynálezů zůstala pouze na papíře. Jeho vrstevníci brali Leonardovy návrhy jako naprosté šílenosti. O to větší bylo překvapení vědců, kteří se jeho vynálezy začali zabývat, když zjistili, že většina modelů sestavených podle Leonardových skic je zcela funkčních.