Drama vrcholí. Jedno zvíře se krkem zaklesne do druhého a mnohohlavý dav, srocený kolem oploceného prostranství, burácí nadšením. Prach, zvířený velbloudími kopyty, stoupá chvatně vzhůru. Náhle se jednomu z bojovníků podlamují kolena. Jeho sok se připravuje k rozhodujícímu úderu…

Zatímco Španělé nedají dopustit na býčí zápasy, západní Turecko žije velbloudím wrestlingem. Pro cizince poněkud nevšední podívaná, jejíž tradice sahá více než 2 000 let do minulosti, se do centra dění dostává v zimním období. Atmosféra soubojů je bouřlivá a v ničem si nezadá s koridou. Za ohlušujícího rykotu obecenstva jsou do arény přivedeni dva statní a patřičně vyšňoření velbloudí samci. Aby se nemohli vzájemně pokousat, svážou jim majitelé tlamy. V okamžiku, kdy se jim z nich začne řinout bílá pěna, ocasem se poplácávají po zádech a napnou zadní nohy, jsou připraveni k boji. Na pokyn rozhodčího se…