Krásná žena se stává příčinou všeho, alespoň tak to vypráví legenda popisující trojskou válku. Helena, manželka spartského krále Meneláa, patří mezi mimořádně půvabné ženy. Zalíbí se proto i Paridovi, synovi trojského krále Priama. To si rozčilený Meneláos nemůže nechat líbit a k Tróje vypraví vojsko.

Na Meneláově straně jsou i ostatní Řekové, přidávají se například obyvatelé Athén, Salamíny či Ithaky nebo Rhodu. Obrovské vojsko tvoří dohromady snad až 100 000 bojovníků, i když podle historiků jde o značně nepřesný a zřejmě i hodně přehnaný údaj. Do čela vojska se staví mykénský král a Meneláův bratr Agamemnón. Řekům se dokonce během bojů podaří z Tróje ukořistit posvátné paládium – sošku bohyně Pallas Athény, ochránkyně města. K vítězství to ale samozřejmě nestačí, a tak před branami Tróje zuří někdy ve 13. či 12. století př. n. l. líté boje. Podle básníka Homéra (asi 8. století př.