Původně vojenskou pevnost, která však již od 19. století sloužila jako vězení, si po okupaci Čech a Moravy vybrali nacisté za policejní věznici. Přispěla k tomu jistě i relativně malá vzdálenost od Prahy.

Věznice otevřela své brány pro české, ale i zahraniční odbojáře a vlastence v červnu 1940. Od té doby až do jejího konce v květnu 1945 prošlo její branou přes 32 000 lidí z nejrůznějších koutů světa.

Kromě zatčených odbojářů, kteří zde byli během vyšetřování zadržováni, zde byli vězněni i váleční zajatci, a to jak sovětští, tak i angličtí, respektive britští. Přibližně 90 % vězněných osob pocházelo z území bývalého Československa.