Jsou naším jediným pojítkem s tím,
čemu říkáme realita. Vyvíjely se po statisíce let, spoléháme na ně a nezbývá
nám, než jim bezvýhradně věřit. Říkají nám ale naše smysly o okolním světě
pravdu? Nemůže se stát, že by je něco oklamalo a proměnilo lidský život
v pouhou iluzi?

Zrak,
sluch, hmat, čich a chuť. Pětice smyslů, kterými nás vybavily statisíce let
evoluce, abychom přežili v okolním světě. Abychom jej mohli poznávat. Pro
člověka není nic přesvědčivějšího než to, na co si může sáhnout, nebo co na
vlastní oči uvidí. Pravda je ale taková, že naše smysly nám ukazují jen část
okolního světa. A někdy nám dokážou i nepokrytě lhát.

Vidím, tedy jsem?

Na svůj
zrak spoléháme nejčastěji. Přírodu, domy a také ostatní lidi a věci považujeme
za přesně takové, jaké je vidíme. Spousta zvířat by ale s takovým tvrzením
rozhodně nemohla souhlasit, jejich zrak jim totiž svět ukazuje úplně jinak.