Fridrich Barbarossa ho už nepotřebuje. Zatímco dřív prokazoval českému králi respekt a úctu, teď se k němu chová jako k onuci! Nerespektuje Vladislavovo přání, že by měl na český trůn usednout jeho syn Bedřich. O novém vládci chce rozhodnout sám, i když ho k tomu nic neopravňuje!. 

 Kníže Soběslav I. (asi 1090–1140) cítí, že už dlouho žít nebude. Proto chce pojistit knížecí stolec v Praze svému nejstaršímu synu Vladislavovi († po r. 1165). Na jaře roku 1138 se rozjede za římským králem Konrádem III. (asi 1093–1152) a přesvědčí ho, aby tento plán posvětil. Po návratu do Čech pak svolá do Sadské své stoupence a přinutí je, aby i oni s následnictvím jeho nedospělého syna souhlasili. Co si o tom myslí ostatní Přemyslovci a jeho rivalové, Soběslava netrápí. O necelé dva roky později umírá s falešným pocitem vítězství…