„Návrat z dovolené nebyl tak radostný, jak jsem si představovala. Čekal mě totiž úplně prázdný byt,“ píše Jaroslava.

„Udělalo se mi těžko. Najednou mi všechno došlo. Vykradla mě Romana, moje vnučka. Jiné řešení není možné! Když jsem se z toho šoku vzpamatovala, vydala jsem se pěšky k dceři a vnučce. Ve dvě hodiny ráno jsem u nich zazvonila a čekala, zda mi někdo otevře…“