„Děti mají schopnost vidět svět jinak než my – včetně přízraků,“ vypráví Stanislava, která se svou vnučkou zažila neuvěřitelnou příhodu. 

„Poprvé se to stalo začátkem července. Děti k nám přijely na prázdniny. Nikolka si hrála před chalupou, když se náhle zarazila, zatahala mě za rukáv a zeptala se, kdo je ten pán. Marně jsem se rozhlížela kolem, nikoho jsem neviděla.“