Roku 1856 byl v Jihoafrické republice popraven nevinný muž. Soud ho poslal na šibenici za vraždu. Těsně před popravou muž prohlašoval, že ho žádný hrob za tuto křivdu neudrží. Několik týdnů po popravě se ukázalo, že jeho tělo zmizelo z přísně střežené rakve. Vstal snad z mrtvých?

Slunečného listopadového rána roku 1856 se lidé shromáždili na popravišti ve městě Paarl na jihozápadě Jihoafrické republiky. Atmosféra, která tu vládne, je temná a sklíčená. Na smrt odsouzený muž stoupá po schodech na šibenici klidně a odevzdaně. O tom, co se mu honí hlavou, vypovídá věta, kterou pronese směrem ke knězi, jenž se chystá pronést posledních pár slov pro odsouzeného. „Neplýtvejte časem, otče. Můžete zničit mé tělo, nikoliv však mou duši!” Sotva tato slova dořekne, přetáhne mu kat přes hlavu černou kapuci a kolem jeho krku mu utáhne smyčku. Za několik málo okamžiků bude mladý Jihoafričan John