Na studené podlaze velkomoravského dvora sedí několik mužů. Je mezi nimi také Přemyslovec Bořivoj, k němuž se sklání svatý Metoděj. „Staň se křesťanem,“ pobízí ho biskup. Kníže váhá, přemítá, ale nakonec souhlasí a nechává se pokřtít. Jen co se vrátí do Čech, začne s christianizací země. To ho ale málem vyjde pěkně draho.  

 Mladý český kníže Bořivoj I. (asi 852–888/890) se vyhoupne do sedla. Se svými muži se chystá zúčastnit vojenské výpravy pořádané velkomoravským vládcem Svatoplukem I. (894). O našem prvním historicky doloženém panovníkovi neexistuje mnoho zpráv. Jisté ale je, že když mu táhne na 23 let, vydává se společně se Svatoplukem do boje proti východofranckému králi. Oba vladaři k sobě mají nebývale blízko. Proč, to zůstává záhadou. Podle badatele Jaroslava Zástěry (1921–2001) mohlo jít o bratrance. Moc pravděpodobné to ale není. Hostivít zplodil Bořivoje, jenž první z