Zahloubaný kníže Václav pokleká a otevírá ústa, aby mu kněz mohl do úst vložit hostii. Oplatky k těmto účelům si podle legendy připravuje sám. Také révu pro mešní víno prý osobně sází a sklízí. Mladý kníže je totiž velmi zbožný. Zřejmě i proto by se pro druhé doslova rozdal. Je pravda, že brojil proti otroctví a snažil se omezovat tresty smrti? 

Nebývale tvrdý, krutý a nelítostný je raně středověký svět. Vládne mu totiž hrubá neotesaná síla. Jednotliví evropští vládci se v touze po moci neštítí takřka ničeho. Vedou krvelačné války, vypalují města, mrzačí lidi, mučí své nepřátele a znásilňují ženy. Plavovlasý kníže Václav (asi 907–935) s pomněnkově modrýma očima jako kdyby do této doby nepatřil, a to jak svým vzhledem, tak hlavně svými činy. „Pravdomluvný byl v řeči, spravedlivý v soudu, věrný ve všem, co mu svěřeno, míru lidské dobroty překonávaje,“ charakterizuje ho kronikář Kristián