Oblaka dýmu vznášející se nad bojištěm se už rozplynula. Udatní mongolští bojovníci se teď rozprchnou po okolí. Přistoupí ke každé mrtvole, kterou zde najdou ležet. Jejich pravou polovinu hlavy si otočí k sobě a jedním zkušeným pohybem uříznou nebožtíkovi ucho.

Když 18. srpna 1227 umírá mongolský vládce Čingischán (*asi 1162), vedení výbojných válek po něm přebere jeho třetí syn Ögedej (asi 1186–1241). Pod jeho velením se Mongolům daří dobývat území na západ od své říše. Podmaní si ruská knížectví a nakonec se v roce 1241 dostanou až do Polska a Uher. 9. dubna téhož roku se střetnou s polskými, německými a moravskými vojsky poblíž Lehnice (na jihozápadě dnešního Polska). Když se zde do útoku vrhne slezský kníže a vládce Polska Jindřich II. Pobožný (1196/1207–1241), obrovská masa mongolských válečníků obklíčí jeho jednotku. Jindřicha stáhnou z koně a useknou mu hlavu.