Při obhlídce svého rozlehlého panství nedaleko východočeské Jaroměře se hrabě Špork náhle zastaví. Kousek od sebe totiž spatří tryskat ze skály zurčivý pramen. Aniž by se zdržoval byť jen jediným rozborem jeho vody, nechá v blízkosti vřídla vybudovat lázeňský areál Kuks. Teprve pak řeší, zda jsou místní vody skutečně léčivé… 

Na lehce vyvýšené zelené stráni na dohled od poklidné labské hladiny je možné v prvních ranních paprscích spatřit okouzlující siluetu barokního hospitalu Kuks. Právě někdejší špitál patří mezi zlomek budov, které se do dnešních dní ze zdejšího mohutného panství dochovají. Zbytek areálu vezme v průběhu předcházejících staletí za své. A to přitom svého času patří Kuks mezi nejvyhlášenější lázeňské komplexy na světě. „V Kuksu bylo možno spatřiti různé nevídané věci, rozmanité výtvory umělecké, zhotovené od nejznamenitějších umělců, různé podivuhodné přístroje a