Mozek je náš generál, který zodpovídá za všechny tělesné funkce, jak nevědomé (srdeční činnost, trávení, pohyby střev…), tak i za ty vědomé (pohyby, řeč, rozhodování, pocity i smyslové vjemy a bolesti). Zpracovává obrovské množství informací, dokáže je vytřídit a náležitě využít ty užitečné a těch neužitečných se zbavit. Mozek je naše nejvyspělejší technologie, náš programátor, náš průvodce životem.

Jenže stejně jako počítačové programy, tak i mozek dělá chyby ve svém „systému“, z nichž se poučí a následně vyhodnocuje situaci na základě předchozí zkušenosti. Mozek je řídicím a integračním orgánem centrální nervové soustavy člověka. Nervové buňky jsou mezi sebou vzájemně propojeny biliardami synaptických vazeb, svazky nervových „drah“ se obvykle tvoří mezi jednotlivými částmi mozku. Každou milisekundu reaguje 86 miliard mozkových neuronů na příval smyslových zpětných vazeb, jež