Peru je v mnoha ohledech zvláštní země. Malebné pacifické pobřeží se záhy strmě zvedá do nadoblačných výšin až téměř 7000 metrů vysokých And. V zemi, do které by se Česká republika vešla šestnáctkrát, nechybějí hluboké lesy, pouště, rozsáhlé náhorní planiny i tajemná jezera, z nichž nejznámějším je Titicaca.

Podobně jako je pestrá peruánská krajina, rozmanitostí se může chlubit i historie země. Lidé se zde pohybovali už před 13 000 lety, první kultura, zvaná Norte Chico, zde vznikla již kolem roku 3000 př. n. l. Země je ale spojena především s mocnou říší Inků. Ta zahrnovala nejen dnešní Peru, ale i Ekvádor, části Kolumbie, Bolívie nebo Chile. Nemoci, vnitřní rozpory a nájezdy Španělů slavnou říši zničily, avšak s tím se její původní obyvatelé nesmířili. V roce 1780 vypuklo proti Španělům rozsáhlé povstání, které bylo nakonec utopeno v krvavé lázni.