„Snažila jsem se být hodná tchyně, ale potom jsem vyslechla telefonát snachy,“ svěřuje se Zdeňka. „Nemluvila o mně lichotivě, tak jsem se jí rozhodla dát za vyučenou.“

Čím svoji snachu doběhla?