Náhlé poznání, chápání, či odhad situace. Tak lze ve zkratce popsat intuici. Zvláštní šestý smysl je stále v šedé zóně dnešního zkoumání lidského mozku. Kde se intuice bere? A opravdu s ní dokážou někteří lidé pracovat na vědomé úrovni?

V přístavu města Southampton na jihu Británie panuje ruch a zmatek. Čtyřčlenná rodina právě vystupuje z velkého automobilu a míří ke kanceláři lodní společnosti, aby tam ohlásila svůj příjezd a zapsala se na palubu parníku, který přes Atlantik zamíří až do New Yorku. Rodiče dvou dětí pospíchají, protože čas do vyplutí se neúprosně krátí. Těsně před dveřmi kanceláře se žena náhle zastaví. „Co se děje?“ zeptá se jí manžel. „Na tu loď nenastoupíme. Myslím, že bychom se raději měli vrátit domů,“ zazní odpověď. Oba manželé o tom chvíli diskutují, ale žena je neoblomná. Nakonec svou rezervaci ruší a na loď nikdy nenastoupí. Podobně jako dalších zhruba 30 lidí…