Mezi největší tajemství Kristova života patří rok jeho narození. K jeho správnému určení nám může napovědět několik indicií. Tou zřejmě nejvýraznější je průlet komety, která je i dodnes znázorňována nad Ježíškovou betlémskou kolébkou. Můžeme díky ní odhalit, kdy poprvé spatřil „světlo světa“ Ježíš Nazaretský?

Ve tváři pracujícího muže je vidět soustředění. Italský malíř a architekt Giotto di Bondone (1267–1337) vytváří v padovské kapli Scrovegni své mistrovské dílo: 38 fresek, zobrazujících život zakladatele křesťanství Ježíše Krista (7 až 1. př. n. l. – 29 až 36 n. l.). Nadaný Ital zde kolem roku 1303 dokončuje nástěnnou malbu Klanění tří králů, na které je vidět scéna známá z vánočních betlémů. K malému Ježíškovi s rodiči přicházejí tři králové (přesněji učenci–pozn. red.) z východu. Nad jesličkami přitom právě přelétá hvězda. Je tento výjev založen na skutečné události? Podle…