V tajemném zdroji Bible, označeném jako Q, vystupuje Ježíš jako učitel moudrosti. Není tu příběh o Jidášově zradě ani o utrpení Krista a jeho smrti na kříži. Pro pisatele není Spasitel ani vykupitel. Považuje ho jen za výjimečně moudrého muže, nicméně pořád jenom za muže…

Běžný křesťan a teoretik Bible nahlížejí na „knihu všech knih“ zcela odlišným způsobem. Ten první neví nic o problémech textů skrývajících se za důvěrně známými slovy. Zato biblisté se snaží pochopit Bibli jako kterýkoliv jiný produkt lidské činnosti v historii. Zasvěcují většinou celý život tomu, aby ho rozšifrovali. Podrobně studují a srovnávají biblické texty a přicházejí s mnoha teoriemi, kdo konkrétní texty mohl napsat. Můžeme vás ujistit, že žádný Matouš, Marek, Lukáš ani Jan „svá“ evangelia nenapsali. Jak je to možné? Vydejte se s EPOCHOU pátrat po tajemstvích největšího bestselleru všech dob.

O sedmi…