Staroanglický záznam z roku 773 popisuje: „Letos se objevil na obloze po západu slunce rudý kříž, když Merciané bojovali s muži z Kentu u Otfordu a nad zemí jihovýchodních Sasů spatřili nádherné hady.“ Německý kronikář pak píše: „Dvě rudě žhnoucí znamení proletěla nad kostelem během tažení Karla Velikého proti Sasům.“ V roce 2012 prováděli japonští vědci z Nagoyské univerzity výzkum vzorků z kmenů japonských cedrů. Zjistili, že kolem roku 773 se muselo v atmosféře objevit ohromné množství radioaktivního uhlíku. Co se stalo?

Průlet komety?

Radioaktivní uhlík C-14 se v atmosféře tvoří díky kosmickému záření. Vzniklý prvek je radioaktivní a přirozeně se rozkládá zpět na dusík s poločasem rozpadu 5700 let. Tohle se v atmosféře děje pořád a radioaktivní uhlík C-14 je běžný prvek se stálou koncentrací. Ve sledovaném období ale z ničeho nic výrazně narostla. Vědecké týmy tedy nejprve…