Říká se, že blížící se smrt se předem ohlašuje. Nejen ti, kteří bojují s těžkou nemocí, ale i lidé, jejichž život ukončí náhlá tragédie, prý dostávají šanci se na svůj blízký konec připravit. Stačí jen sledovat signály, které k nám smrt vysílá. Které to jsou?

Dvojníci přinášejí neštěstí

Muž znavený těžkou nemocí odpočívá na svém lůžku. Svůj čas tráví psaním novel. K jeho zklamání se náhle otevřou dveře pokoje a vstoupí povědomá postava. Nemocnému chvíli trvá, než jeho oči dokážou zaostřit na příchozího hosta. Pak ale z potemnělého rohu začnou vystupovat obrysy jeho tváře. Je to ten samý muž, který se spisovateli zjevil už před několika měsíci a nadiktoval mu celou povídku. Je to on sám! Tentokrát však přízračný dvojník nepřichází nadiktovat žádný nový příběh. Jen stojí u dveří a s nešťastným výrazem sleduje nemocného. Pak se posadí a na znamení zoufalosti zaboří obličej do dlaní. Muž…