Při cestách do Bosny a Hercegoviny, ale i při toulkách jadranským přímořím nebo k němu přiléhajícím vnitrozemím, setkávají se turisté se zvláštními kamennými náhrobky, kterým se říká stečaky. Nikde jinde v Evropě než právě v tomto cípu jihovýchodní Evropy, resp.Balkánu je nenajdeme. Kde se tu vzaly a co symbolizuje jejich mnohdy přebohatá plastická výzdoba?

Podle mínění značného počtu vědců, které až do nedávných let nebylo zpochybňováno, jde o náhrobní kameny náboženské sekty tzv. bogomilů, která se působením mnicha Bogomila, po němž je pojmenována, začala šířit v 7. stol. na území celého, zejména Slovany osídleného Balkánu. Základem této nauky bylo učení perského kněze jménem Mání (též Mánes) ze 3. stol.n.l., které spojovalo prvky křesťanství a zoroastrismu. Byla to v podstatě dualistická nauka, hlásající existenci dvojího božstva – dobra i zla.

 

Základní typy a tvary

Stejně jako…