Stádový efekt, či špatná orientace v terénu. Tak vědci nejčastěji vysvětlují záhadné zvířecí sebevraždy. Ani oni však nedokážou s jistotou říci, zda jsou tyto dvě teorie správnou odpovědí. Často to totiž působí tak, jako by zvířata páchala sebevraždy uvědoměle a chtěla se svým životem skoncovat dobrovolně. Znamená to snad, že vědí, co je smrt? Mají stavy, kdy je na tomto světě nebaví žít?

Když pastýři vstanou, vyjdou z domku a okamžitě zamíří ke svému početnému stádu, které čítá zhruba 1500 ovcí. Dělají to tak vždy ještě před snídaní. Všechny ovce vyvedou z ohrady a zamíří s nimi výš do hor na ranní pastvu. Jakmile jsou na místě a vidí, že si ovce dopřávají čerstvou snídani, nechají je tak a zamíří zpět do domku, aby se také nasnídali. Mezitím se stovky ovcí z ničeho nic přestanou pást a vydají se k vysokému skalnímu útesu, ze kterého začnou skákat jedna za druhou. Jejich kosti se…