Smrt. Konečná stanice lidského života, neodvratný osud každého živého tvora a místo, ze kterého není návratu. Nebo ano? Existují totiž případy, kdy se člověk prohlášený za mrtvého opět probudil k životu. Mnohdy to lze vysvětlit chybou lékařů, v některých případech však vysvětlení chybí. Představujeme tajemný Lazarův fenomén: jev, který motá hlavu i těm nejlepším lékařům.

Skupina lidí právě zvedá kámen, pod kterým se nachází hrob Lazara z Betanie. Všichni upínají zrak k Ježíšovi, který se obrací k Bohu a pronáší slova modlitby a díků. Potom se nakloní k hrobu, kde leží již čtyři dny mrtvé tělo. Lazare, pojď ven!“ poroučí pevným hlasem. K úžasu všech přítomných zesnulý skutečně otvírá oči a s plátnem svázanýma rukama a nohama vystupuje z hrobu. „Rozvažte ho a nechte odejít!“ promluví znovu Ježíš. Židé, kteří spatří ten zázrak, definitivně uvěří, že právě on je Mesiáš a syn Boží, který…