Opice s výrazně lidskými rysi ve tváři domorodci nazývaná orang pendek je vědě neznámá. Lidé v místech výskytu tvora však o jeho existenci nepochybují a podle některých badatelů bude brzy potvrzena. Co o záhadném obyvateli jihoasijských pralesů zatím víme?

Jihovýchodní Asii, především oblasti na Sumatře, Borneu a Malajském poloostrově podle mnohých očitých svědectví obývá vědou dosud nepopsaný primát. Vypadá jako kříženec mezi opicí a člověkem. Pro jeho výrazné lidské rysy se jej svědkové zdráhají označit za zvíře a místní domorodci ho dokonce považují spíše za druh člověka. Říkají mu orang pendek, což v překladu z jazyka Indonésanů znamená „krátký muž“. Orang pendek je skutečně malého vzrůstu, jeho výška je odhadována na 1 až 1,5 metru, ale má prý značnou sílu. Jeho tělo je podsadité a porostlé tmavou dlouhou srstí. Pohybuje se výhradně po dvou a vzpřímeně skoro jako člověk. V jeho…