Kdyby mu nebylo pořád tak zle. Papež Klement užívá různé lektvary, a dokonce podstoupil pročištění střev. Jen co se zotaví, bude se muset věnovat té nepříjemné záležitosti s templáři. Netuší, že francouzský král už ho předešel a vydal příkaz k jejich zatčení. „Tohle mu jen tak neprojde,“ rozčílí se papež, když se tu zvěst dozví.

Řád templářů si od svého vzniku ve 20. letech 12. století dal do vínku povinnost ochraňovat křesťanské poutníky, kteří putovali do Jeruzaléma a bývali často napadáni kočovnými beduíny. Moc i bohatství řádu léty narostly natolik, že se francouzský král Filip IV. Sličný (1268–1314) rozhodne zakročit. Nejen že potřebuje peníze na křížovou výpravu, ale zároveň touží demonstrovat svou moc nad papežem, pod něhož řád spadá.