„Okamžitě se vraťte domů,“ nařizuje v dopise matka Klemensi Metternichovi. Mladý aristokrat 21. července 1789 sleduje útok davu na štrasburskou radnici. Ozývá se řinčení skla rozbíjených oken, vzduchem létají úřední lejstra i kusy nábytku. Alsaskou metropoli, kde se připravuje na svou budoucí dráhu diplomata, zasáhla Velká francouzská revoluce. Metternichovi je tehdy 16 let.

„Obklopen masou tupých diváků, kteří se nazývali lidem, jsem přihlížel vydrancování štrasburské radnice, jehož se dopustila opilá lůza, považující se rovněž za lid,“ poznamenává s odstupem let Klemens Metternich (1773–1859). Zatím ho bouřlivé události nechávají ještě chladným. Až později s hrůzou sleduje, jak se jeho osvícený vychovatel John Frederick Simon v Paříži staví po bok krvavých jakobínů a pilně se stará o potravu pro gilotinu. Války s republikánskou Francií Metternichovu rodinu vyhánějí z Porýní a donutí…