Ještě před chvílí energicky udílel rozkazy. Teď tu švédský král Karel XII. ale nehybně leží na dně zákopu s ošklivým průstřelem hlavy. „Ti bastardi ho dostali!“ zakleje jeden z jeho důstojníků. Opravdu ale osudný výstřel vyšel z nepřátelské pevnosti?

„Je to nezkušený zelenáč! Nemáme se čeho bát!“ prohlašuje pohrdavě polský král a saský kurfiřt August II. Silný (1670–1733). O Karlovi XII. (1682–1718), který v roce 1697 usedl na švédský trůn, si nemyslí nic hezkého. A není sám. Stejně to vidí i jeho spojenci, Dánsko nebo Rusko. Porazit Švédsko a připravit ho o Holštýnsko (na severu dnešního Německa), Livonsko (na území dnešního Estonska a Lotyšska) a Ingrii (dnes součást Ruska) by proto neměl být problém. Když se to podaří, o čemž členové koalice nepochybují, ztratí švédské království výsadní postavení na Baltu!