Jeho jméno znají snad všichni. I ti, které vážná hudba vůbec nezajímá. Už méně se ale ví, že Mozart byl členem jedné z rakouských zednářských lóží a že jeho opera Kouzelná flétna údajně obsahuje mnohá zednářská tajemství a rituály. A jak se později ukázalo, stala se možná právě ona Mozartovi i osudnou. Jaká tajemství ukrývala? A jakým způsobem zednáři Mozarta umlčeli?

Zázračné dítě – tak označovali malého Wolfganga Amadea Mozarta (1756–1791) už v jeho šesti letech. Tehdy totiž už uměl nejen číst, psát a počítat, ale také na svůj věk až neuvěřitelně skvěle hrát na cembalo, varhany a housle (dokonale ovládal i techniky hudební improvizace). Geniálního hudebního talentu svého syna pak zpočátku využíval hlavně jeho otec Leopold, sám dvorní houslista a skladatel arcibiskupa v rakouském Salzburgu. S velkým úspěchem s ním objížděl celou Evropu, a dokonce byli i Marií Terezií pozváni na