Skutečně naše pramáti Eva utrhla při prvotním hříchu v Edenu jablko? Většina věřících to bere jako fakt. Jenže Bible o jablku vůbec nehovoří a další texty se v tom, jakou plodinu Eva s Adamem jedli, rozchází. Okusili snad první lidé v ráji víno, či dokonce pšenici? I to lze v některých dávných zdrojích nalézt. Co tedy rostlo na stromě poznání?

Biblická kniha Genesis popisuje rajskou zahradu Eden následovně: „Hospodin Bůh dal vyrůst ze země všemu stromoví žádoucímu na pohled, s plody dobrými k jídlu, uprostřed zahrady pak stromu života a stromu poznání dobrého a zlého,“ V ráji se prochází krásná nahá žena – Eva. Směje se, je šťastná, češe jídlo pro sebe a svého muže Adama. Nestydí se, o své nahotě totiž zatím nic neví. Vtom se k ní přitočí had a nabádá ji, aby natrhala i plody ze zakázaného stromu poznání: „Nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči