Ve starověku se odehrálo několik katastrof, žádná se však do kulturního a historického povědomí nezapsala tak jako výbuch Vesuvu v roce 79. Právě tato erupce zničila několik římských měst včetně Pompejí a ovlivnila výrazně ráz krajiny. O další kulturní šok se pak postaral nález ruin těchto starověkých měst pod vrstvami sopečného popela…

Roku 79 jsou Pompeje živým a bohatým městem s asi 12 000 obyvateli. Jednou tolik jich žije v jejich okolí. Městem vede na sto ulic, na nichž lze nalézt vyvýšené nášlapné kameny. Dost vysoké na to, aby chránily nohy obyvatel města před dešťovou vodou, když je přecházejí, ale zároveň dostatečně nízké, aby je mohly přejíždět velké vozy. Jejich studiem se zabýval profesor Eric Poehler z Univerzity v Massacheusetts, který zjistil, že všechny ulice v Pompejích byly jednosměrné.

Pompeje, živé město pod Vesuvem

Město je plné obchůdků, pekáren i hostinců…