Marie Terezie na trůn usedla značně nepřipravená, přesto si dokázala s mnohým poradit. Přitom se postarala o početnou rodinu i řadu nutných reforem.

O vladaření mladá Marie Terezie téměř nic nevěděla. Na trůn ale s ohledem na pragmatickou sankci usednout musela. Její otec Karel VI. tímto dokumentem totiž zajistil nástupnictví svým dcerám pro případ, že by neměl mužského dědice. Šlo o prozíravý krok, ovšem, zatímco chlapci bývali na vládnutí připravováni od útlého dětství, Marie Terezie nestudovala politiku, diplomacii ani právo. Zřejmě její otec nepředpokládal, že by na trůn měla usednout už ve 23 letech – poté, co on 20. října roku 1740 zemře na otravu houbami. Toho se  okamžitě pokusili využít panovníci okolních zemí, s nimiž roky vedla diplomatické boje i tvrdé armádní bitvy. Až v roce 1757 byl  uzavřen mír.

Manželství z lásky
František Štěpán Lotrinský okouzlil malou Marii Terezii…