Rozdíly se začnou ukazovat v dospívání, rozhodující roli tedy mají hormony. Ty pozmění tělo mnohem více, než si uvědomujeme, zdaleka neurčují jen vzhled a pohlavní funkce.

Ženské a mužské hormony zasahují do fungování celého těla a orgánů, největší odchylky jsou v imunitě, aktivitě jater, ledvin nebo štítné žlázy a samozřejmě v poměru tukové a svalové hmoty. A z těchto rozdílů plynou další odlišnosti. Například tuková tkáň, která je u žen přirozeně mohutnější, je výrazným producentem určitých hormonů a imunitních složek vyvolávajících záněty. To se pak projeví například tím, že ženy mají mnohem větší sklon k autoimunitním onemocněním. A takových příkladů je více.

Rozdílné příznaky
Potíž pokračuje tím, že až donedávna medicína pracovala s jediným modelem lidského organizmu, samozřejmě s výjimkami, jako je gynekologie. Až v posledních letech se bere větší zřetel na odlišnosti způsobené…