Za posledních 250 let zmizelo 571 druhů rostlin. Ročně přijdeme o 2,5 % objemu hmyzu. Vymírání je 500krát rychlejší než přirozený výběr. Vyhynutí hrozí více než 37 400 druhům rostlin a zvířat a jen loni jich vymřelo 36 z nich. Podle OSN se v důsledku lidské činnosti pohybuje na pokraji vyhynutí další milion druhů. Šestou vlnu vymírání vědci předpovídali už před několika lety. Nyní je tady…

V minulém roce byl Mezinárodní unií pro ochranu přírody (IUCN) zveřejněn aktualizovaný stav 130 000 monitorovaných zvířat a rostlin. Více než jedna čtvrtina z nich se ocitá na hraně mezi životem a smrtí…