Kristián dvorně políbí ruku své sestřence Alžbětě. Udělal by cokoli na světě, aby dáma jeho srdce byla šťastná. Bývalá královna často vzpomíná na chvíle, když zářila uprostřed těch rebelantských Čechů. Chce se tam vrátit? Nu, proč ne? Slib ji jistě potěší. Porazit všechny ty nenáviděné Habsburky by jistě bylo příjemné…

Krásná, inteligentní a odvážná. Nápadníci Alžběty Stuartovny (1596–1662), nejstarší dcery anglického krále Jakuba I. (1566–1625), si v Londýně podávají dveře. Nakonec jí ale otec vybírá za ženicha kurfiřta Fridricha Falckého (1596–1632), za kterého se Alžběta provdá v roce 1613. Jakub I. chce totiž posílit vztahy s německými protestanty. Roku 1619 dostává Fridrich od českých stavů nabídku stát se českým králem. Fakt, že je zetěm anglického krále a zároveň synovcem Mořice Oranžského (1567–1625), vůdce nizozemských protestantů, v tom sehraje podstatnou roli. Čeští stavové…