Až si osvojíš číselnou řadu do deseti, zkus na obrázku spočítat ptáčkům zrníčka, která na ně zbyla poté, co už v krmítku usedli hladoví opeřenci před nimi. Pokud budeš sčítat a odečítat správně, zjistíš, kolik zrníček si budou ptáčci mezi sebou moci rozdělit tak, aby každý dostal stejný díl.

Počítat můžeš také díly ornamentu, který si za odměnu vystřihneš. Aby odměna byla dokonalá, musíš díly na sebe poskládat a slepit tak, jak to vidíš na obrázku. Počítání si osvojíš i dalšími hravými úkoly, například budeš stříhat a počítat dílky, z nichž snadno složíš a slepíš pohlednici. Přitom si hravě zapamatuješ jednu z číslic desítkové řady. Svezeš zvířátka tunelem a spočítáš, jak dlouhou řadu vagonků musela mašinka utáhnout, jinde zase zjistíš, kolik zvířátek lokomotivy ve vláčku odvezly na výlet.